برندینگ بهداشت و درمان

cropped-maxresdefault11

زمانی بود که فعالان عرصه بهداشت و درمان و مشخصا پزشکان محترم به دلیل کمبودن تعدادشان نسبت به جامعه مخاطب از امنیت شغلی بالایی برخوردار بودند و نیازی به داشتن رویکرد بازارگرایانه نداشتند.اما امروزه بخصوص در مراکز استان ها به دلیل زیاد بودن پزشکان عمومی،متخصص و دندانپزشک، مشتری دارای گزینه های انتخابی بیشماری می باشد و البته این موضوع در خصوص بیمارستان ها نیز کاملا صدق می نماید.البته در این میان می بایست تعدادی قلیل از پزشکان را مستثنی قرار داد.پزشکانی که دارای تخصص و حسن شهرت متمایزی بوده و عمدتا در دهه پنجم یا ششم زندگی خود قرار داشته و تجربه و عمر گران بهایی را که صرف کار خود نمودند سبب “برند” شدن آنها شده است.

اما پزشکان و دندانپزشکان جوانتر و مراکز بهداشتی و درمانی جدیدتر برای رقابت در صنعت خود بهتر است رویکرد بازارگرایانه داشته باشند و با بهره گیری از علم و هنر مارکتینگ سهم بیشتری از بازار هدف خود را به سمت خدمات خود رهنمون سازند.

گروه تخصصی برند سازان با مطالعه دقیق شیوه کسب و کار بیمارستان هایی نظیر Mayo Clinic، Johns Hopkins،، Clevelan Clinic،Wills Eye و البته Gleneagles Medical Centre در مالزی و نیز بهره گیری از مشاوره برخی از پزشکان که عمدتا در کسوت مدیریت بیمارستان های بخش خصوص مشغول فعالیت می باشند، برنامه های ویژه وفادار سازی مشتریان به خدمات پزشکان،دندانپزشکان و مراکز بهداشتی- درمانی را تدوین نموده و آماده ارائه این خدمات به این حوزه کسب وکار می باشد.

مشاوره سریع
021-88197098