برندینگ سالن زیبایی


لطفا توجه فرمایید : مطلب حاضر بیشتر جنبه آموزشی و آکادمیک دارد . لذا اگر زمان مطالعه صفحات متعدد در این خصوص را ندارید پیشنهاد میکنیم این مطلب که پاسخگوی تمامی پرسش های احتمالی شما در این خصوص می باشد را مطالعه فرمایید .

 

 

پيش قراولان دنياهاي نوين رسانه اي مانند مارشال مك لوهان از دهها سال پيش، شبكه اي شدن را به عنوان ويژگي اصلي روشها، مشكل ارتباطات و اقتصاد آينده مي دانستند.

 جهان بازاريابي سالن های زیبایی نيز به شدت تحت تأثير اين ويژگي شبكه اي شدن قرار دارد. اين مسأله از آنجا قابل درك است كه مديريت ارتباطات در روند بازاريابي و برندسازی سالن های زیبایی همواره داراي اهميت بيشتري مي شود.

يكي از ويژگيهاي مهم تبلیغات سالن های زیبایی نوين آن است كه در آن ارتباطات به صورت يك طرفه نيست و همه با هم در ارتباط متقابل هستند. اين مسأله نه تنها چالشي بزرگ براي سالن های زیبایی محسوب مي شود بلكه مدلهاي بازاريابي يكپارچه ، اين امكان را فراهم مي كند كه علاوه بر بازارهاي جمعي كلاسيك، بازارهاي تازه اي نيز تشكيل شود كه در آنجا عرضه كنندگان و خريداران با هم ارتباط مستقيم برقرار كرده و در مقوله برندسازی سالن های زیبایی  خدمات مورد نياز يكديگر را تأمين كنند.

تغييراتي كه بواسطه رسانه ها و تكنولوژي هاي جديد در روند بازاريابي و برندینگ سالن های زیبایی صورت گرفته است هيچ گاه موجب نشده است كه نقش اصلي بازاريابي دچار تحول محسوسي شود. هنوز هم مهمترين دل مشغولي صاحبان سالن های زیبایی آن است كه محصولات خود را به گونه اي عرضه كنند كه با حداقل هزينه و حداكثر سودآوري به فروش بروند.

hين معيارها مرزهاي طبيعي هرگونه بازاريابي و برندینگ  انعطاف پذير و مبتني بر فردگرايي را نيز به خوبي تعريف مي كنند.

 در این رابطه موارد زیر حایز اهمیت است:

1 ـ تعیین میزان آشنائی صاحبین سالن های زیبایی با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی.

2 ـ تعیین میزان آشنائی آرایشگاه های زنانه با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی.

3 ـ تعیین میزان تمایل مدیران در برندینگ سالن های زیبایی به استفاده از تکنیک های پیشبرد فروش .4 ـ تعیین میزان تمایل مدیران به استفاده از تاکتیک های روابط عمومی به جای تبلیغات .

حال باید به سوالات زیر پاسخ داد

1) سالن های زیبایی تا چه میزان ، با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی(ارتباطات ) آشنائی دارند؟

 2) آرایشگاه های زنانه تا چه میزان ، با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی(در تبلیغات ) ، آشنائی دارند؟

 3) در برندینگ سالن های زیبایی مالکین تا چه میزان ، تمایل به استفاده از تکنیک پیشبرد فروش (به منظور افزایش درصد فروش در کوتاه مدت) دارند؟

 4) آرایشگاه زنانه تا چه میزان ، استفاده از تاکتیک های روابط عمومی را به تاکتیک های تبلیغات ترجیح می دهند؟

اصولی می بایست در هنگام ارائه پيام به منطور برندینگ سالن های زیبایی رعايت شود، اين اصول عبارتند از:

  • تحريك حسن كنجكاوي

2-رعايت نيازها و علايق شنوندگان.

3-علاقه ارتباط گر به محتواي سخن خويش.

4-ارائه مطالب نو و برندسازی، موضوعات نو و تازه و غير تكراري در پيام.

5-استفاده از حكايات و داستان ها.

6-استفاده نكردن از واژه هاي نامأنوس به منظور تسهيل درك مطلب.

7-توضيح دادن و رفع ابهام به منظور ايجاد امكان درك بهتر سخنراني توسط مستمع

انتخاب رسانه و محتوا عموماً فعاليتي عقلاني و معطوف به اهداف و خرسندي هاي خاص است. مخاطبان نسبت به نيا زهاي رسانه اي كه از شرايط شخصي و اجتماعي ريشه مي گيرند، آگاهي دارند و مي توانند اين نيازها را در قالب انگيزش هاي مختلف بيان كنند

.كاربري شخصي رسانه ها، در برندینگ سالن های زیبایی به بيان كلية بيش از اصول زيبايي شناختي يا فرهنگي در شكل گيري مخاطبان نقش و اهميت دارد.

تمام يا اغلب عوامل تأثير گذار بر شكل گيري مخاطبان را مي توان به لحاظ نظري در برندسازی سالن های تبيين كرد.

نكات فوق حاكي از آن است كه سالن های زیبایی و آرایشگاه های زنانه با دقت روي مخاطبان مي توانند استراتژي تبليغي خود را متناسب با كالا يا خدماتي كه ارائه مي كنند طرا حي و اجرا نمايند.

اين نظريه مخاطب را كاملاً فعال و انتخاب گر مي داند و معتقد است كه امروز اين مخاطب سالن زیبایی است كه براي وسايل ارتباط جمعي تعيين تكليف مي كند و به انتخاب روزنامه نگاران تأثير مي گذارد. به همين دليل توصيه مي شود اصولي كه مي تواند شنونده را به توجه و تمركز بيشتر برساند.

از ديدگاه بازاريابي آن را بسط داده است، به ما يادآوري مي كند كه به پيشرفت خطر تأثيرات، يعني آگاهي، تغيير نگرش و تغيير رفتار هميشه در برندسازی سالن های زیبایی تحقق پيدا نمي كند.

نظرپذيرش عبارت جامعي است براي جهات گوناگوني كه در ويژگي هاي ذيل مشتركند.  

 فراد چارچوب هايي را براي تغيير محتواي رسانه ها تشكيل مي دهند، اين چارچوب ها ممكن است كم و بيش با چارچوب هاي ديگران مشترك باشند. رسانه ها آنها را مطرح كرده و آموزش داده اند و يا از نياز ها و تجارب افراد ناشي شده اند. چارچوب ها سبب مي شوند كه افراد مختلف، محتواي يكسان را به شكل هاي گوناگون تعبير كنند.

 نظريه پذيريش بويژه در مراحل برنامه ريزي تلاشهاي ارتباطي سودمند است. اين نظريه بشدت به تنوع مخاطبان تأكيد مي ورزد و از كاربرد پيش آزمون پيام ها و دسته بندي مخاطبان برندسازی سالن های زیبایی پشتيباني مي كند.

 مصرف كنندگان صرفاض به دنبال یک خدمت  نيستند. آنها در عين حال مي خواهند نيازهاي خود را ارضا يا مسائل و مشكلاتشان را نيز حل كنند. لذا سالن های زیبایی بايد بتوانند آن دسته از انگيزه هاي مصرف كنندگان را كه از طريق كالاها يا نام هاي تجاري ارضا مي شوند را كشف و بازاريابي (تركيب بازاريابي) را با توجه به آنها بنا كنند.

لطفا توجه فرمایید : مطلب حاضر بیشتر جنبه آموزشی و آکادمیک دارد . لذا اگر زمان مطالعه صفحات متعدد در این خصوص را ندارید پیشنهاد میکنیم این مطلب که پاسخگوی تمامی پرسش های احتمالی شما در این خصوص می باشد را مطالعه فرمایید

 

مشاوره سریع
021-88197098