راه کارهای افزایش فروش


لطفا توجه فرمایید : مطلب حاضر بیشتر جنبه آموزشی و آکادمیک دارد . لذا اگر زمان مطالعه صفحات متعدد در این خصوص را ندارید پیشنهاد میکنیم این مطلب که پاسخگوی تمامی پرسش های احتمالی شما در این خصوص می باشد را مطالعه فرمایید .

افزایش فروش اینترنتی به عنوان مثال، گاهي اوقات مصرف كنندگان علي رغم اينكه ممكن است احساس كنند .اسير وسوسه هاي خود شده اند باز هم بعضي محصولات و خدمات را به عنوان هديه براي خود مي خرند.

مشاوره بازاریابی و فروش تحقيقات انجام شده در مورد انگيزش نشان مي دهند كه بسياري از افراد با انگيزه هاي متفاوت (مثلاً پاداش دادن به خود به خاطر كسب موفقيت يا تلنگر زدن به خود براي تلاش بيشتر) دست به افزایش فروش چنين خريدهايي مي زنند.

افزایش فروش ها بر روي خصوصيت شخصيتي به عنوان خصوصيت مشاوره فروش و بازاریابی مرتبط با درك مجموعه اي از رفتارهاي فرد تأكيد مي كنند.

فروش و بازاریابی در اين نظريه ها منظور اين نيست كه ساير خصايص در افراد مهم نيستند. بلكه آنها بر روي يك ويژگي خاص مشاوره فروش درست گذاشته و رابطه آن با با مجموعه اي افزایش فروش اینترنتی از رفتارها مورد بررسي قرار مي دهند.

  •  برخي از نمونه هاي نظريه هاي خصيصه منفرد كه با بازاريابي ارتباط دارند، نظريه هايي هستند كه مباحثي نظير ناپايداري هيجاني، خودبيني، شدت عواطف فروش و بازاریابی و هيجانات و كنترل شخصي رفتارها را مطرح مي كنند.
  •      تشخيص موقعيت فرد بر روي طيف رمانيك/ كلاسيك و سنتي به عنوان يك متغير شخصيتي نكات قابل استفاده و مفيدي را براي بازاريابان در بردارد.

مشاوره بازاریابی رمانتيك بودن با ويژگي هايي نظير قدرت تصور ذهني، خلاقيت و كشف و شهودهاي دروني مرتبط است. به علاوه، در اين بحث احساسات. بيشتر از واقعيت ها حاكم هستند، مشاوره فروش اینترنتی در حالي كه مباحث كلاسيك و سنتي به مسائل غيراحساسي و مادي گرايانه مي پردازند.

مشاوره فروش يكي ديگر از نظرهاي خصيصه منفرد كه مورد استفاده بازاريابان قرار مي گيرد، نياز مصرف كنندگان به متمايز بودن و بي همتا بودن است. اين نياز به معناي كاوش هاي.فرد براي دستيابي به تفاوت هاي نسبي با ساير افراد در زمينه دسترسي به كالاها و سهولت به دست آوردن و استفاده از كالاها. به منظور شكل دادن به هويت اجتماعي و شخصيتي خود است. افزایش فروش اینترنتی اين موضوع به ماهيت چيزهايي كه يك مصرف كننده براي آنها ارزشي قائل است. و در اختيار دارد، چرايي تملك يك محصول و چگونگي استفاده از آن محصول مشاوره بازاریابی تأثيرگذار است.

     اين نظريه بر خلاف نظريه هاي شخصيتي خصيصه منفرد مشاوره بازاریابی و فروش بازاریابی، به تبيين تعدادي از خصايص مي پردازد كه از ادغام آنها.، قسمت عمده اي مشاوره بازاریابی از شخصيت فرد شكل مي گيرد. مدل 5 فاكتور شخصيت، نمونه اي از نظريه چند خصيصه اي است كه بيشتر از ساير نظريه ها مورد استفاده بازاريابان قرار مي گيرد.

لطفا توجه فرمایید : مطلب حاضر بیشتر جنبه آموزشی و آکادمیک دارد . لذا اگر زمان مطالعه صفحات متعدد در این خصوص را ندارید پیشنهاد میکنیم این مطلب که پاسخگوی تمامی پرسش های احتمالی شما در این خصوص می باشد را مطالعه فرمایید .

 

    مشاوره بازاریابی و فروش  اين نظريه، 5 خصوصيت اصلي را شناسايي كرده كه توسط ژنتيك و يادگيري هاي دوران كودكي فرد شكل گرفته اند.افزایش فروش  اين 5 خصوصيت اصلي با يكديگر تعامل دارند و خود را در رفتارهايي.

  •  كه فرد در موقعيت هاي مختلف از خود بروز فروش اینترنتی مي دهد نشان مي دهند. اين مدل توانسته است كاربردي بودن بازاریابی و فروش اینترنتی خود را در برخي حوزه ها . درك فعاليت چانه زني مشتريان، رفتار گلايه آميز مشتريان و خريدهاي اجباري، به اثبات برساند. اين مدل مي تواند در فرهنگ هاي مختلف از قابليت اطمينان بالايي برخوردار باشد.

 مزيت رويكرد چند خصيصه اي در اين است كه تصويري كامل به دست مي دهد. و تعداد بيشتري از شاخص هاي رفتاري را در برمي گيرد.

مشاوره سریع
021-88197098