گروه تخصصی برند سازان با بهره گیری از توان علمی خود و نیز تجربیات موفقش در حوزه ارائه خدمات مشاوره و آموزش به شرکتهای خصوصی و سازمان های دولتی، افتخار داشته تا با طیف وسیعی از مشتریان با زمینه های فعالیت متفاوت همکاری داشته باشد.ابدون شک بهره گیری از تحقیقات گسترده بازار در حوزه های تخصصی بوده که سبب شده این گروه بتواند پاسخگوی درخواست های صنایع و کسب و کارهای مختلف در حوزه های مختلف بوده باشد.گروه تخصصی برندسازان مشتری را نه در روبه روی خود بلکه در کنار خود احساس می نماید و اعتقاد دارد رشد مشتری در گرو رشد خود و رشد خود در گرو رشد مشتری می باشد.گروه تخصصی برندسازان معتقد است بوجود آمدن امکان همکاری با دیدگاه های مختلف در کسب و کارهای مختلف و در زمینه های تخصصی برندینگ نوعی سرمایه می باشد.برخی از این سرمایه ها که برندسازان نیز از همکاری با ایشان احساس افتخار خواهد نمود عبارتند از:

customer

مشاوره سریع
021-88197098