فناوری برند چیست؟


فناوری برند یا همان برندینگ که در کوتاه مدت گذشته در بازار ایران جا افتاده و توجه خیل کثیری از کنشگران حوزه های مختلف کسب و کار را به خود جلب نموده، در معنای عام عمری به درازای تمدن بشری داشته است. از همان قدیم الیام هر فردی که دارای کالا یا خدمتی بهتر بوده اسمش سر زبانها افتاده و مشتریانش روز به روز بیشتر.  اما اتفاقی که در دو  دهه گذشته و به دلیل رشد سریع تکنولوژی و در نتیجه پایین آمدن هزینه بهره گیری از آن و همگیر شدنش افتاده، نزدیک شدن کیفیت بسیاری از کالاها و خدمات به یکدیگر و نبود وجوه تمایز چشمگیر در آنها می باشد. در چنین شرایطی  ابزاری نظیر بازاریابی و تبلیغات دیگر پاسخگوی نیاز شرکتها در خصوص وفادار سازی مشتریان و گسترش بازار نمی باشد.

درست در همین زمان است که فناوری برند با تعریف امروزی و با تلفیقی از هنر ها و دانش های متفاوت پا به عرصه وجود میگذارد.دانش هایی نظیر اقتصاد، روانشناسی،رفتار شناسی،علوم اجتماعی و علوم سیاسی از یک طرف و هنر هایی نظیر گرافیک، داستان سرایی،تولید محتوا و سینما از طرف دیگر در کنار یکدیگر قرار گرفته و هنر و دانش برندینگ را خلق کرده اند.

در واقع بازاریابی و تبلیغات همیشه به دنبال شکار مشتریان هدف بوده اند حال آنکه برندینگ به دنبال ایجاد ارتباط ذهنی با مشتری و جذب و حفظ او می باشد.متاسفانه رویه بازاریابی و تبلیغات در اکثر کشورهای جهان سوم ادامه داشته و بد تر از آن این است که عموم کنشگران بازار شناخت درستی از علم برندینگ  نداشته و آنرا با بازاریابی و تبلیغات یکی میدانند.در چنین فضایی است که شرکت های تبلیغاتی نیز چهار نعل در بازار تاخته و ادعای هر کاری و از جمله اشراف به دانش برندینگ را می نمایند.

دانش و هنر برندینگ فرایندی زمانبر بوده زیرا هدف از اجرای آن دستاوردهای بلند مدت و ماندگار است و اگر شرکتی مثلا به دنبال آن است که فروش تابستانه خود را افزایش دهد این فناوری نمیتواند کمکی به او نماید اما اگر قصد داشته باشد فروش خود را طی دو سال آینده مثلا 3 برابر نماید آنگاه برندینگ تنها راهکار پیش روی اوست.

نکته آخر آنکه هر چیزی که در ذهن افراد به آن فکر میشود میتواند برند باشد و این تفکر که برندینگ صرفا در حوزه شرکتهای تجاری موثر عمل می نماید از پایه اشتباه است.امروزه برندینگ خدمات، برندینگ دستگاه های دولتی و غیر انتفاعی، برندینگ ساختمان و برندینگ شهری نقل تمامی محافل آکادمیک و اجرایی فناوری برند در دنیا می باشد.

مشاوره سریع
021-88197098