ecotown-Social-Responsibility-Page

گروه برند سازان در قبال جامعه خود را مسئول دانسته و سعی دارد با بهره گیری از تخصص خود در مشارکت های اجتماعی سهیم بوده و از این طریق گامی در جهت داشتن جامعه بهتر برای همه ایرانیان بردارد.برخی از اقدامات همسو با این مشارکت ها عبارتند از:
• مشاوره رایگان به سازمان های عام المنفعه (Nonprofit marketing)
• برگزاری دوره ها و همایش های رایگان برای دانشجویان علاقه مند در مناطق دور افتاده و محروم
• تامین خوراک تحقیقاتی دانشجویان از طریق بارگذاری جدید ترین کتب،مقالات و تالیفات مرتبط با مدیریت در وب سایت گروه

بازاریابی، مشاوره بازاریابی، مشاوره مارکتینگ، مشاوره برندسازی، برندسازی، مشاوره برندینگ، برندینگ، مشاوره فروش

مشاوره سریع
021-88197098