مشاوره انتخاب نرم افزار

با توجه به نیاز مدیران به اطلاعات بیشتر برای راهبری و کسب بیشترین بازده مورد انتظار از بنگاه اقتصادی خود و همچنین صرف کمترین زمان و هزینه برای تحقق تصمیمات گرفته شده، دیگر روشهای سنتی گذشته جهت راهبری آن بنگاه اقتصادی کارایی نخواهد داشت. بنابراین مدیرانی در موقعیت اقتصادی کنونی دنیا موفق خواهند بود، که با استفاده از فن آوری روز و بهره گیری از سیستمها ، روشها و فرآیندهای نوین همراه با نرم افزارهای مالی و حسابداری مناسب نوع صنعت بدنبال افزایش بهره وری و کاهش هزینه های مجموعه خود باشند. جهت تحقق این امور تهیه ابزار مناسب یک امر مهم تلقی می گردد .، اما در بازاری که بیش از 150 برند نرم افزاری در زمینه تولید نرم افزار های مالی و حسابداری در کشور ما فعال هستند. چنانچه مدیران یک بنگاه اقتصادی تصمیم به تهیه نرم افزار جدید، تعویض و یا توسعه سیستم های موجود نمایند چه کسی می تواند به آنها یاری رساند؟ سازندگان نرم افزار ها؟ دوستان و همکاران؟ و یا مشاوران حرفه ای؟ متخصصین و مشاورین گروه ما با بیش از 10 سال سابقه و حضور در حوزه مالی و انفورماتیک ، تحلیل فرآیندها و نیز پیاده سازی سیستم های مالی ، یک گروه مشاور حرفه ای قابل اعتماد برای بنگاه های اقتصادی است و به آنان کمک می کند تا بتوانند بهترین انتخاب ممکن را در خصوص سیستم های مالی و حسابداری )چه از لحاظ نام برند و چه از لحاظ ماژول های مورد نیاز مشتری( داشته باشند. معیار های اصلی مورد نظر ما برای انتخاب نرم افزار عبارتند از: اعتبار سازنده، توان پشتیبانی از فرآیند عملیاتی مشتری ، تکنولوژی به کار رفته در ساخت نرم افزار، پشتیبانی فنی، سادگی در کاربری ، رعایت استاندارد های حسابداری کشور ، تناسب با بودجه و توان خرید مشتری ، در این مسیر تمامی تجربیات حرفه ای خود در حوزه های مالی ، پیاده سازی نرم افزارهای مالی و ارائه سرویس های فنی و پشتیانی دیتا بیس های اطلاعاتی را در اختیار کاربران و مدیران قرار داده ایم.

مشاوره سریع
021-88197098