وفادارسازی مشتریان

fdgrfhghhj

باشگاه مشتریان،کارت های هواداری،تخفیف های فصلی و ابزارهای دیگر از این دست خروجی کارماست.

گروه برند سازان، تنها گروه دانش بنیان در ایران است که با بهره گیری از آخرین اصول و فنون علم مارکتینگ اقدام به طراحی و پیاده سازی برنامه های وفادار سازی مشریان نموده است.اقبال بازار به تخصص ما تا حدی بود که این گروه مهندسی تصمیم گرفت این بخش از کار خود را در یک SBU مجزا دنبال نماید.با استعانت از خدا و لطف مخاطبان برنامه های تخصصی ما،شرکت های و سازمان ها بزودی می توانند در آدرس اینترنتی www.customerloyalty.ir به گرفتن مشاوره در حوزه برنامه های وفادار سازی مشتریان اقدام نمایند.

مشاوره سریع
021-88197098