IMC

Integrated-Marketing

خوشبختانه تعداد همکارانی که در حوزه ترجمه متون بازاریابی فعال می باشند کم نیست و در خصوص مفهوم IMC نیز ترجمه های زیادی صورت گرفته است.چه از ترجمه خود عبارت که هم ارتباطات یکپارچه بازاریابی تا بازاریابی ارتباطات یکپارچه ترجمه شده است!

اما به راستی IMC چیست؟فارغ از آنکه این عبارت را چه ترجمه کنیم(اساسا به خود بحث بپردازیم بهتر است)،مفهوم این عبارت آن است که تمامی حرکتهای یک شرکت در حوزه های مختلف فعالیتش اعم از بازاریابی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش با یک خط فکری و یک تِم انتقالی واحد در قبال مشتری انجام شود.تعریفمان اندکی سخت شد پس باز هم ساده تر صحبت میکینم.

پیام های یکپارچه بازاریابی(ترجمه ای که برند سازان برای IMC در نظر گرفته) به این معناست که مشتری هنگام تماس با پرسنل شرکت شما (از مدیران گرفته تا نیروهای خدماتی) و رسانه های مختلف شما (از وبسایت تا تلفن گویا و کاتالوگ ها) احساس نماید یک خط ممتد فرهنگی در این پیام ها دنبال می شود و هریک از این نقاط تماس مشتری را فقط به یاد یک موضوع بیاندازد و آن شرکت شماست.
زمانی که مشتری با شرکت یا سازمانی برخورد می کند که در هریک از رسانه ها و پرسنلش به یک شکل پیام سازمانی را انتقال می دهند، اولین حس که تجربه می نماید، بی اعتمادیست. بی اعتمادی به وعده ها. اگر شرکت شانس بیاورد و حس قبلی سراغ مشتری نیاید، حس شک کردن به توانایی های شرکت در تحقق وعده ها حتما به مشتری سر خواهد زد!

پیاده سازی رویکرد پیام های یکپارچه بازاریابی نیاز به مقدماتی دارد که مهمترین آن اشراف کامل به حوزه تخصصی مباحث مارکتینگ و استراتژیک است. برند سازان با تکیه بر بنیه علمی هیئت علمی قوی خود و نیز حوزه گسترده پیمانکاران خود(طراحی وبسایت ،طراحی و چاپ کاتالوگ،پیاده سازی سامانه انتقادات پیشنهادات، طراحی و پیاده سازی تلفن گویا، طراحی دکوراسیون داخلی سازمان، طراحی و نصب بیلبورد،ساخت تیزرهای تبلیغاتی و مواردی از این دست) اعا میکند تنها گروه تخصصی برندیگ می باشد که با رویکرد علمی اقدام به پیاده سازی مفهوم پیام های یکپارچه بازاریابی در سازمانها و شرکت های ایرانی می نماید.

مشاوره سریع
021-88197098