رویداد برند

یکی از ابزار توانمند در حوزه جایگاه سازی در ذهن مشتریان و ایجاد اعتماد حضور همیشگی در کنار ایشان، بهره گیری از رویدادها، سمینارها و همایش هاست(brand event). متاسفانه این ابزار توانمند در کشور ما به درستی ایفای نقش نکرده و صرفا بدل به ابزاری برای خرج نمودن  بودجه سازمانها شده است.اگر این موضوع به درستی عارضه یابی شود، عمده دلیل آن ، عدم آشنایی کسب و کارها با مفاهیم مرکز ارتباطات یکپارچه و اصول برندینگ می باشد.

گروه تخصصی برندسازان در همین راستا و با اشراف به ابعاد مختلف روانشناحتی و هیجانی موضوع، این پیشنهاد را به شرکت ها و سازمانها میدهد تا قبل از برنامه ریزی هر رویدادی ابتدا از خدمات مشاوره مناسب بهره گرفته و پس از تدوین نقشه عملکردی رویداد (OEM) ، اقدام به اجرای رویدادهای خود نمایند.

مشاوره سریع
021-88197098